Ovaj tjedan slavimo:

Ponedjeljak sv. Pavao Pustinjak, Anstazija, Stošija, Mavro
Utorak Marcel, Oton, Mislav, Časlav
Srijeda sv. Antun opat, Lucije, Lavoslav, Vojmil
Četvrtak Priska, Liberata, Margareta, Biserka
Petak Mario Kanut, Marta, Ljiljana, Makarije
Subota sv. Fabijan i sv. Sebastijan, Neofit
NEDJELJA 3 NEDJELJA KROZ GODINU

 

Ovaj tjedan sv. Mise u župi Popovača od 14. do 21. siječnja 2018. godine

 

Dan

 

Vrijeme

Nakana

  Ponedjeljak      
  Utorak   19 sati + Zvonimir i Janja Tutić, +iz ob. Bagara
  Srijeda   19 sati + Vjenceslav Zvonar
  Četvrtak   19 sati + Mato i Anica Banušić
  Petak   19 sati +Josip i Agata Grgurić, Josip i Katica Lukšić i
+iz ob. Grgurić, Lukšić i Lisec, +Ilija Đođo, Stanislav Kraševac
  Subota   8 sati +
  Nedjelja
(21.01.2018.)
  8 sati +
      9.30 sati +
      11 sati pro populo

 

Božićna izložba slika: "Raduj se..." udruge "Moslavački štrk" u Pastoralnom centru. Može se pogledati iza misa.

 

ŽUPNA KATEHEZA (ŽUPNI VJERONAUK)

PRVOPRIČESNICI   u petak 11 ili 15 sati
KRIZMANICI   u petak 9 ili 16 sati (A smjena subotom u 10 sati)
SEDMI RAZRED   u petak 10 ili 17 sati

 

SUBOTA - KREATIVNA RADIONICA U 10.00- 10.45 OD 1. DO 8. razreda
10.30 dječja skupina - čitači na misi
11 proba dječjeg zbora
11.30 susret ministranata

Tisak: Glas Koncila, Mak

Tečaj priprave za brak u Pastoralnom centru: 26., 27. siječnja, 2. i 3. veljače 2018. god. u 18 sati.

Kao što se vidi; orgulje koje smo kupili, (presložili, restaurirali novi umjetnički okvir i ormar napravili), tj. sada su dobile svoj konačni oblik, treba još nešto detalja urediti (bojenje cijevi, i obući sviraonik) a kad bi bilo dovoljno velikih kumova onda bi kupili novi sviraonik. Hvala Bogu što su već počeli kumovi davati za orgulje. Budući smo pri završetku radova već smo puno toga platili ali smo u velikom, velikom minusu. Pa se nadam i molim i Vas da se uključite kao kumovi koji to možete. Orgulje imaju preko 1100 cijevi. Pa svako može kumovati tj. kupiti 1 cijev. Napravio sam plan kako je to moguće. Kum se orgulja može biti: počevši od 200 kn, 50 eura, 500 kn, 100 eura, 1000, kn, 200 eura, 2000 kn, 500 eura, 5000 kn, 1000 eura, i više od 1000 eura. A već sad imamo 2 donatora s više od 1000 eura, a neki koji su dali manje a za njih je to doista znatno i puno. Ako tako i mi budemo dali znatno i osjetno dovršit ćemo to veliko djelo za crkvu i župu.

 

Zamolba za namjensku donaciju – orgulje

Poštovani,

U potpunoj ovisnosti o dobrim ljudima koji su voljni nesebično pomoći i time podržati naš projekt – orgulje, slobodan sam Vas zamoliti za financijsku pomoć.
Za župu je to vrlo velik izdatak za koji ni višegodišnja redovna sredstva ne bi bila dostatna.
Molimo Vas stoga za pomoć kako bi mogli dovršiti to veliko djelo za crkvu i župu.
Sredstva se mogu uplatiti na žiro-račun župe Popovača broj (U PBZ): HR47 2340009 1100182889

Zahvalna srca zazivljem na Vas Božji blagoslov!