Ovaj tjedan slavimo:

Ponedjeljak Stanislav, Stanko, Brikcije, Brcko, Ivan Trogirski
Utorak sv. Nikola Tavelić, Laurencije
Srijeda Albert, Veliki, Leopold, Paulin, Sidonija
Četvrtak sv. Margareta Škotska, sv. Gertruda, Otmar, Agneta
Petak sv. Elizabeta Ugarska, Alfej i Zakej, Lazar, Igor
Subota Roman, Odon, Maksim, Karolina, Posveta bazilika sv. apostola Petra i Pavla
Nedjelja 33. NEDJELJA KROZ GODINU

Ovaj tjedan sv. Mise u župi Popovača od 12. do 19. studenog 2017. godine

 

Dan

 

Vrijeme

Nakana

  Ponedjeljak   nema mise  
  Utorak   19 sati +iz obitelji Gagarić, Keljak i Dugorepec
  Srijeda   19 sati +Josip, Milka i Anto Ganić, Anto i Milka Ćorković
  Četvrtak   8 sati +Ivo, Pejo i Ana Matijević, Ivo i Vinka (ž) Tomić
  Petak   19 sati +Ana Karlovac i Ana Arbanas, +Marijan Lučan,
+Julijan (god i Katica Pastula
  Subota   8 sati +
  Nedjelja   8 sati +Ivan Jakopović (god)
  19.11.2017.   9:30 sati +Stipo Mišković (god)
      11 sati za puk

 

u utorak 14.11. - proštenje sv. Nikole Tavelića u Repušnici. Sv. Misa u 11 sati.

ŽUPNA KATEHEZA (ŽUPNI VJERONAUK)

PRVOPRIČESNICI   u petak 11 ili 15 sati
KRIZMANICI   u petak 9 ili 16 sati ili subotom u 10
SEDMI RAZRED   u petak 10 ili 17 sati

SUBOTA – nema kreativne radionice, karitativne i pano grupe
10.30 ČITAČI NA MISAMA – DJEČJA SKUPINA
11.00 PROBA dječjeg zbora
11.30 MINISTRANTI

PONEDJELJAK – KREATIVNE RADIONICE ZA MLADE I ODRASLE i tečaj šivanja u 18.00

UTORAK – POBOŽNOST MILOSRDNOM ISUSU U 19.30

Četvrtak – čitači na misi – odrasla skupina u 19.30 sati

petak (17.11.)
– proba mješovitog zbora 19.30 sati
– zbor mladih u 20.30 sati

Tisak: Glas Koncila (2 broja), Mak

 

NAJAVE:

- 02.12. Hodočašće Sisačke biskupije u Zagrebačku katedralu i Krašić (Tragom našeg Blaženika)
Polazak u 7.30 sati. Povratak iz Krašića u 15 sati. Cijena karte 60 kn.
- 16.12. Biskupijsko hodočašće u nacionalno svetište sv. Josipa u Karlovcu

 

Kao što se vidi; orgulje koje smo kupili, (presložili, restaurirali novi umjetnički okvir i ormar napravili), tj. sada su dobile svoj konačni oblik, treba još nešto detalja urediti (bojenje cijevi, i obući sviraonik) a kad bi bilo dovoljno velikih kumova onda bi kupili novi sviraonik. Hvala Bogu što su već počeli kumovi davati za orgulje. Budući smo pri završetku radova već smo puno toga platili ali smo u velikom, velikom minusu. Pa se nadam i molim i Vas da se uključite kao kumovi koji to možete. Orgulje imaju preko 1100 cijevi. Pa svako može kumovati tj. kupiti 1 cijev. Napravio sam plan kako je to moguće. Kum se orgulja može biti: počevši od 200 kn, 50 eura, 500 kn, 100 eura, 1000, kn, 200 eura, 2000 kn, 500 eura, 5000 kn, 1000 eura, i više od 1000 eura. A već sad imamo 2 donatora s više od 1000 eura, a neki koji su dali manje a za njih je to doista znatno i puno. Ako tako i mi budemo dali znatno i osjetno dovršit ćemo to veliko djelo za crkvu i župu.

Zahvalna srca na njih i sve Vas zazivljem Božji blagoslov.

 

Zamolba za namjensku donaciju – orgulje

Poštovani,

U potpunoj ovisnosti o dobrim ljudima koji su voljni nesebično pomoći i time podržati naš projekt – orgulje, slobodan sam Vas zamoliti za financijsku pomoć.
Za župu je to vrlo velik izdatak za koji ni višegodišnja redovna sredstva ne bi bila dostatna.
Molimo Vas stoga za pomoć kako bi mogli dovršiti to veliko djelo za crkvu i župu.
Sredstva se mogu uplatiti na žiro-račun župe Popovača broj (U PBZ): HR47 2340009 1100182889
OIB 77996069142.

Zahvalna srca zazivljem na Vas Božji blagoslov!