SVETA KRIZMA je održana u subotu 6. lipnja 2009. u 17:00 sati za 48 krizmanika.
Djelitelj sakramenta bio je uzoriti kardinal Josip Bozanič, zagrebački nadbiskup.
Fotografije ustupio: Foto-video "Ivanka", Popovača.