Proštenje Sv. Alojzija Gonzage za našu župu je održano 21. lipnja 2011. u 18 sati sa svečanom koncelebriranom misom koju je predslavio vlč. Dragutin Papič, župnik iz Kutine.
Fotografije ustupio: Foto-video "Ivanka", Popovača.