34. NEDJELJA KROZ GODINU - KRIST KRALJ - 23.11.2014.

Ovaj tjedan slavimo:

Ponedjeljak  
sv. Andrija Dung-Lac i drugovi, mučenici
Utorak sv. Katarina
Srijeda Siricije, Konrad, Nikon, Delfina, Hugo
Četvrtak
Fakundo, Vigil, Maksim, Valerija
Petak
Jakov Markijski
Subota
Satumin, Filomen, Iluminata, Antun Franjo
Nedjelja
1.  NEDJELJA DOŠAŠĆA

Ovaj tjedan sv. Mise u župi Popovača od 23. do 30. studenog 2014. godine


Dan


Vrijeme

Nakana

  Ponedjeljak
 
nema mise
  Utorak
  19 sati
u zahvalu na čast sv. Antunu, +Katica Sandrin, Ana i Antun Štruklec,
+Kata Tadič, Katica i Mijo Potrkač, +Nada Pastulovič r. Zvonar,
+Rozika i Mirko Štibrič
  Srijeda
  19 sati 
+
  Četvrtak
  8 sati 
+Anđa, Ante i Ivan Bandalo
  Petak
  19 sati 
+Anica Čupič (god), Nevenka Flajšlik, Stanislav Andlar
  Subota
  8 sati +
  Nedjelja 
  8 sati +Stjepan i Marijan Andriš
  30.11.2014.
9:30 sati +iz obitelji Manhard i Pleše
      11 sati
za puk

Prodaja ADVENTSKIH VIJENACA poslije misa ispred crkve. Sav prihod ide za potrebe Caritasa.

U utorak (25.11.2014.) u 18 sati KATEHEZA ZA ODRASLE. Tema: "Došašče".  Katehezu če voditi vjeroučiteljica Marina Čupič - Međimurec

ŽUPNA KATEHEZA

SRIJEDA 
PRVOPRIČESNICI  U 10 ILI 16h
  SEDMI RAZREDI U 11 ILI 17h
  KRIZMANICI 9 ILI 15h
ČETVRTAK
1,.2,.4.,5. i 6. razred A turnus u 10 sati

1,.2,.4.,5. i 6. razred B turnus u 14 sati

Pobožnost Milosrdnom Isusu  utorkom u 19.30 sati

U subotu KATEHEZA ZA MLADE 18 sati

U subotu - proba za dječji zbor u 11 sati

U subotu - ministrantski susret u 11.30 sati

Tisak: Glas Koncila