Indeks Članka

 

PRIPRAVA ZA ŽENIDBU
 

 
    U ljudskom životu od največeg su značenja tri događaja: rođenje, ženidba i smrt. O njima ovisi sreča u vremenu i vječnosti.
Rođenjem dolazi čovjek na svijet, pa je sreča ako se rodi zdrava tijela i duha i ako ima dobre roditelje koji se brinu za nj.
Ženidbom se stvara obitelj o kojoj ovisi kakav če biti život muža i žene, te kakva če biti djeca.
Smrt nas vodi na sud Božji, pa kakva je smrt takva če biti i vječnost.
Čovjek nemože odlučiti o času rođenja ni smrti; ali može i mora odlučiti o času ženidbe i s kim če osnovati obitelj.
Ima ljudi koji su nesretni zbog ženidbe, a neki zbog nje i propadaju. No mnogima je ženidba izvor sreče na zemlji i velika pomoč da postignu vječnu sreču u nebu. Zato je nužno znati o ženidbi, pa se na nju dobro pripraviti i u njoj ispravno živjeti.
Za svaku važnu službu treba se dobro pripremiti, pa tako i za ženidbu jer po njoj supruzi postaju Božji suradnici u stvaranju i izgradnji novog čovjeka.
    I tečajevi priprave u našoj župi koji se organiziraju dva puta godišnje upravo su zato organizirani da se mladič i djevojka dobro priprave za život u braku. Drugi vatikanski koncil u Pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes govori o goručim problemima današnjeg vremena, na prvo mjesto stavio je ženidbeni i obiteljski život. Naime, situacija u kojoj se nalaze te dvije osnovne institucije ljudskog života tako zabrinjava da im se mora posvetiti izuzetna pozornost, jer "spas osobe te ljudskog i krščanskog života usko je povezan sa sretnim stanjem u bračnoj i obitelskoj zajednici" (GS 47). I enciklika pape Pavla VI. Humannae vitae upučuje biskupima hitan poziv da zaštite ženidbu i naglase njezinu svetost: " Smatrajte ovo poslanje jednim od najprečih zadataka u sadašnjem vremenu" (HV30 ). Priprava na ženidbu ima veliku vrijednost za cijelu krščansku zajednicu, u prvom redu za ženidbene drugove, jer njihova odluka ne smije biti improvizirana i donesena na brzu ruku.
    Dragi mladi prijatelji ono što traži vaš župnik a to je dobra priprava kroz jedno dulje vrijeme da zrelo i radosno uđete u brak i da sa voljom pripremate svatove. Nije dovoljno doči do svečenika i reči mi smo se dogovorili sa slikarom, u restoranu za večeru i sada negdje ubacite sat vjenčanja da možemo dati štampati pozivnice, poneki traže budite što krači kod vjenčanja, kao da još u crkvi žele pobječi jedan od dugoga. Potrebna je suradnja mladiča i djevojke sa župnikom da ih što bolje pripravi, da mladenci nađu vremena. U pripravi je potrebno da mladenci nađu mjesta za molitvu, nedjeljnu misu i da u miru bez žurbe sa roditeljima pripremaju dan njihovog vjenčanja.

zl10_06.jpg

ZARUČNIČKI TEČAJ U POPOVAČI 2009. GODINE
 
1. TEČAJ: 30. i 31. siječnja - 6. i 7. veljače 2009. u 18 sati u Domu kulture Popovača
2. TEČAJ: 29. i 30. svibnja - 5. i 6. lipnja 2009. u 18 sati u Domu kulture Popovača
ZA TEČAJEVE U ZAGREBU u 2009. godini informacije možete dobiti u župnom uredu.
zl10_07.jpg