19. prosinca  2010. u Domu kulture održao se Božični koncert na kojem su nastupili Zbor mladih i Dječji zbor župe.
Fotografije ustupio: Opčina Popovača.