Proštenje Sv. Alojzija Gonzage za našu župu je održano 21. lipnja u 11 sati sa svečanom koncelebriranom misom koju je predslavio pater dr. Mijo Nikič, DI.
Fotografije ustupio: Foto-video "Ivanka", Popovača.