Slavimo Tjedan molitve za jedinstvo krščana. Krščani iz različitih Crkava i  crkvenih zajednica sjedinjuju se ovih dana u jednoglasnu molitvu upučenu  Gospodinu Isusu da ponovno uspostavi puno jedinstvo svih svojih učenika. To je  složan zaziv izrečen jednom dušom i jednim srcem, kao odgovor na želju samoga  Otkupitelja, koji se na Posljednjoj večeri obratio Ocu ovim riječima: “Ne molim  samo za ove nego i za one koji če na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu  jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet  uzvjeruje da si me ti poslao” (Iv 17,20-21). Moleči milost jedinstva, krščani se  pridružuju toj Kristovoj molitvi te odlučuju zauzeto radi na tome da čitavo  čovječanstvo primi i prepozna Krista kao jedinog Pastira i jedinog Gospodina, te  tako mogne iskusiti radost njegove ljubavi.

Draga bračo i sestre, prihvatimo poziv da “bez prestanka molimo”, što ga je  apostol Pavao uputio prvim krščanima u Solunu, u zajednici koju je sam  utemeljio. Upravo stoga što je znao da su ondje nastali nesporazumi, htio je  pozvati na strpljenje sa svima, na izbjegavanje uzvračanja zlom na zlo, a na  ustrajno traženje dobra među njima i kod svih ostalih, zadržavajuči u svim  okolnostima radost. Savjeti što ih je sveti Pavao dao Solunjanima mogu nadahnuti  i danas ponašanje krščana u području ekumenskih odnosa. On u prvom redu kaže:  “Gajite mir među sobom!” a onda: “Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte!”  (usp. 1Sol 5,13.18). Prihvatimo i mi ovu snažnu pouku apostolovu, bilo da je  riječ o zahvaljivanju Gospodinu za postignuti napredak u ekumenskom pokretu,  bilo da je riječ o molitvi za puno jedinstvo. Djevica Marija, Majka Crkve, neka  svim učenicima svoga božanskoga Sina izmoli da što prije počnu živjeti u miru i  međusobnoj ljubavi, tako da pruže uvjerljivo svjedočanstvo pomirenja pred  cijelim svijetom.