Indeks Članka

Mlada misa u župi Sv. Alojzija Gonzage održana 10. srpnja 2011. Mladomisnik: Ivan Faletar.
Fotografije ustupio: Foto-video "Ivanka", Popovača.