Proštenje Sv. Alojzija Gonzage za našu župu je održano 21. lipnja u 18 sati sa svečanom koncelebriranom misom koju je predslavio mons. Vlado Košič, biskup.
Fotografije ustupio: Foto-video "Ivanka", Popovača.